Mae Cadwraeth Glöynnod Byw (BC) i chwarae rhan allweddol mewn prosiect i helpu
Y wennol ddu Brydeinig, sy'n isrywogaeth o'r enw Papilio machaon britannicus, yw'r
Oahu yw un o'r prif 8 ynys yng nghadwyn lslands Hawaii. Yn
Yr Ynys Fawr yw'r ynys fwyaf yng nghadwyn ynys Hawaii. Mae yna bump
Mae sylfaenydd a dyngarwr Microsoft, Bill Gates, yn berchen ar y darn mwyaf o dir ffermio preifat yn Aberystwyth
Mae Tennessee, Arkansas, a West Virginia yn gyson yn graddio fel y lleoedd rhataf i brynu preswyl
250. 860,000. Mae Sw Gogledd Carolina wedi'i leoli ar goediog 2,600 erw (1,100 ha)
Beth yw'r Sw # 1 yn America? 1 - Sw San Diego, UDA Fe'i sefydlwyd
Gweithgynhyrchu yw'r diwydiant mwyaf yn Kentucky, gan gyfrif am un rhan o bump o wladwriaethau'r wladwriaeth
Tybaco, ffa soia, corn ar gyfer grawn, a gwenith yw prif gnydau cae Kentucky. Haidd, gwair